Dragon watching

Silene's cruising log
Jørn and Eli Nygaard
Mon 25 Aug 2008 13:27
Still in the same anchorage. Went ashore to look for dragons again today. Found big ones and small ones, but didn't get trapped between them and the only way out, so not so scary as yesterday.Besides, this local fisherman made some sticks for us in case we got attacked (not thet we actually knew how to use them, but it felt safer). We got them on photos and video now, so time to move on. Going for a try tomorrow morning, hoping the current won't be too strong.

Fremdeles på samme plass. Utrolig hvor fort man glemmer. I da gikk vi i land igjen for å se på komodo drager. Vi så en del, men i dag ble vi aldri "fanget" mellom dyrene og eneste vei ut, så mindre skummelt i dag (bortsett fra at Jørn satte fra seg skoene på en liten tue, og plutselig var det fire drager rundt dem). En lokal fisker laget noen store y-formede stokker til oss. Man bruker disse om man skulle bli angrepet av en drage. Vi visste ikke helt hvordan disse stokkene i tilfelle skulle brukes, men det føltes allikevel tryggere. Nå har vi drager på foto og film, så det er på tide a komme seg videre. Vi prøver oss mot strømmen i morgen tidlig klokken 6.