Getting close

Silene's cruising log
Jørn and Eli Nygaard
Wed 13 May 2009 17:57
37:51.380N 016:04.480E
Sailing very slowly around the bottom of south Italy. Will be going trough the Messina strait tomorrow morning at 07 when the tide is going north. There will be only three hours of north going tide tomorrow, so a bit of a struggle to time this properly after a three days sail. Also with a bit of luck, we'll get the ligth southerlies they forecasted when going trough the strait. Last night was very bumpy (big seas, not a lot of wind), we hardly made any progress, and our Messina-timing seemed to fail completely. However, today, we've had good sailing and it seems like we're going to make it after all (have to make it as bad weather is coming in tomorrow afternoon and there is no shelter here).. Have been trying an anti-migraine watch-schedule this trip, meaning 'i get to sleep all night -and poor Jorn gets to sleep during the day. Works OK for good weather, but 8 hour wathces are a bit overkill in rough weather. Making brownies to keep Jorn awake during the night :) All well.

Seiler nå sakte, sakte rundt tuppen av Syd-Italia. Planen er å gå gjennom Messinastredet i morgen tidlig klokken 7 når tidevannet går nordover. Det kommer til å være nordgående trøm kun i tre usle timer, så timingen er essensiell. I motstrøm vil vi ikke klare å komme gjennom. I tillegg er det meldt om svak medvind i morgen tidlig, så vi håper det slår til. I natt hadde vi voldsom sjø (men lite vind) midt i mot, og vi kom omtrent ikke av flekken. Dermed så hele Messinaplanen ut til å gå i vasken. Det hadde vært litt krise siden det er meldt vind i storm styrke fra i morgen ettermiddag, så vi bør være igjennom og ha kommet oss i havn på nordsiden av stredet innen den tid. Her er det ingen plass å gjemme seg (ihvertfall ikke som koster under 400 kroner døgnet). Heldigvis har vi hatt fine forhold i dag, og har fått tatt igjen litt av det tapte fra i natt. Vi har prøvd en ny anti-migrene vaktplan denne seilasen, og det innebærer at jeg får sove hele natten. Jørn stakkar, sover nå om dagen. Det virker bra så lenge været er rolig, men 8 timers vakter vil ikke være like gjennomførbare i dårlig vær. Har nettop satt brownies i ovnen så Jørn skal ha noe å holde seg våken på i natt. Alt vel.