Corinth Canal W

Silene's cruising log
Jørn and Eli Nygaard
Sat 9 May 2009 08:32
37:57.250N 022:57.500E

Friday 9 am
Got transit onm the minute. Impressive construction this canal. Only us and Nabob went trough. Lots of rubbish in water. One big plastic bag and a piece of a fishing net got stuck in propeller and rudder, but managed to keep going trough and Jorn has now been diving to remove it. Allt well.

Fikk gå gjennom kanalen med det samme. Veldig imponerende konstuksjon denne kanalen, hogget ut av limestone i opp til 79 meters høyde. Det var kun silene og Nabob som gikk igjennom. Ingen pilot, ingen pruting, ingen bestikkelser, ingen krangling (og vanvittig dyrt). Vi er definitivt tilbake i Europa. Masse søppel i vannet i kanalen. Fikk en diger plastpose, og en del av et fiskenett i propell og ror, men klarte å hangle oss gjennom. Jørn har nå dykket og fått frigjort ror og propell. Fortsetter vestover.