Corinth Canal E

Silene's cruising log
Jørn and Eli Nygaard
Sat 9 May 2009 08:23
37:54.900N 023:00.600E

Friday: 07 am
Just arrived the east end of the Corinth Canal after a comfortable night dodging the shipping going out and in of Athens/Piraeus. Weather has been calm, some sailing, but mostly motoring. Now tied up to a tug boat at the dock outside the canal office (dock i s too high). Going to to the paperwork now, hoping to be able to transit the canal today.

Ankom nettop østsiden av Korint kanalen, etter en veldig behagelig natt til havs (tross mye skipstrafikk til/fra Aten og Pireaus). Det har vært flatt hav og lite vind. Fikk seilt en del i natt, men ellers har det vært mye motor. Ligger fortøyd utenpå en slepebåt på brygga utenfor kanalkontoret (brygga var for høy for oss). Skal gå igang med papirarbeidet, og håper vi kan gå gjennom allerede i dag.