Somewhere

Silene's cruising log
Jørn and Eli Nygaard
Mon 20 Oct 2008 11:04
01:53.710N 102:37.839

Ancored. Current was good to us today, so got a lot of miles done even with no wind. Motorsailed all day. Just dropped the anchor, somewhere far off the coast, hoping thet no thunderstorms will come trough tonight and make this unsafe. Lots of fish nets -miles long- not nice to move during dark. May make it all the way to Port Dickson tomorrow.

Har akkurat ankret. Vi har hatt medstrøm i hele dag, og kom mye lengre nordover enn forventet til tross for manglende vind. Her motorseilt hele dagen. Ankret nå, godt utenfor skipstrafikken, men laangt fra land. Forhåpentligvis holder været seg godt gjennom natten. Her er fiskebåter med milelange nett over alt, så det er vanskelig å bevege seg i mørket. Håper å komme helt til Port Dickson i morgen. Alt vel.