SMS Update

16:27.000S 145:22.000W VI SEILER RUNDT I ATOLLEN FAKARAVA.ER SX NE.BLIR HER ET PAR DAGER.SETT HAI JAGE BLEKKSPRUT I DAG. E&J