Gulf of Suez

28:31.350N 033:07.980E

Gulf of Suez is treating us like kings -cruising along in 20 knots of SE winds. Could not have been any better. Still nervous though. Not there before we're there (have learned our lesson)!

Vi har det som konger. Seiler opp Suezbukta i 20 knops medvind. Forholdene kunne ikke vært bedre. Dette er så uvanlig, at det is seg selv er nok til å gjøre en smånervøs. Vi håper det holder, men har lært vår lekse. Vi er ikke fremme før vi er fremme (og vi håper det blir i morgen en gang).