Blinded

Silene's cruising log
Jørn and Eli Nygaard
Tue 2 Jun 2009 07:43
36:33.240N 004:10.640W

With no wind, dense fog and big seas, we're left out here feeling blinded. We keep the AIS and the radar on constantly, to see what's around us. Even cargo veessels passing only 0.3 miles away, have been impossible to see by eye....... Just now looking at the radar and AIS as a passenger ship doing 40 knots is passing in front of us (wouldn't want to be hit by that). Hopefully, visibility will get better as we get closer to land, so that we can be able to find our way in behind the breakwater. All well.

Null vind, tett tåke og store, bølger. Ikke akkurat drømmeforhold. Forstår ikke helt hvor bølgene kommer fra, muligens er det mye vind på vei. Vi må bruke radar og AIS for å se hva som er av båttraffikk rundt oss. Selv et stort cargo fartøy som passerte 0.3 nm (500-600 m), kunne vi ikke skimte med øyet. Et passasjerfartøy som gjør 40 knop passerer rett foran oss nå. Vi kan ikke se det heller. Men med radar og AIS har vi god info og burde klare å holde oss unna dem. Håper bare tåka letter litt innen vi kommer mot land, slik at vi kan finne moloen og havneinnseilingen. Inne om et par timer. Alt vel.