SMS Update

16:36.300S 151:33.500W KOM TIL TAHAA I GAR ETTER FIN DAGSEILAS FRA HUAHINE. ALT VEL.