Bird sign

Silene's cruising log
Jørn and Eli Nygaard
Tue 24 Mar 2009 05:10
Night was calm, but already at 5:30 yachts in anchorages a bit further north were warning about getting hit by strong northerlies and zero visibility. As a tiny yellow bird was desperately trying to hid down below in Silene, we decided to put out a second anchor. Every time we have small birds trying to hide in the boat, we've been hit with awfully strong winds. Our second anchor is a Fortress big enough to hold a yacht up to 58 foot (2. hand buy, couldn't choose size), so we should be safe whaterver comes. Jorn is working on the engine mounting, I'm baking baguettes for lunch.

Rolig natt. Klokken 5:30 begynte trafikken på VHF. Båter som ligger ankret litt nord for oss var allerede blitt ovverasket av sterk nordavind og null sikt. En liten gul fugl forsøkte desperat å gjemme seg nede i salongen, og kom tilbake hver gang vi fikk guidet den ut. Vi bestemte oss da for å legge ut et anker til. Hver gang det har kommet småfugl ombord som ikke vil fly videre, har vi blitt truffet av veldig kraftig vind. Vårt andre anker er en Fortress stor nok til å holde båter opp til 58 fot (kjøpte det brukt, kunne ikke velge mindre størrelse), så vi burde være helt trygge uansett hva som kommer nå. Jørn jobber med motorfestet. Jeg baker baguetter til lunch.