SMS Update

15:12.400S 144:53.100W HAVBLIKK.IKKE ET VINDPUST HELE DAGEN.KJXRER MOTOR.FREMME PE KAUEHI OM 15 TIMER.E&J