SMS Update

18:39.000S 173:58.000W FREMME PA TONGA. ALT VEL OPPDATERINGER KOMMER.E&J