SMS Update

17:29.453S 149:51.115W HAR KOST OSS M SNORKLING OG FJELLTUR PA MOREA.SEILER TIL HUAHINE I NATT.E&J