SMS Update

15:59.000S 161:32.000W FINE FORHOLD.ALT VEL OMBORD.E&J