SMS Update

08:56.700S 140:09.800W SUPER FOTTUR TIL FOSS I DAG.SEILER VIDERE I MORGEN.ALT VEL.E&J