SMS Update

12:19.600S 142:43.200W LITE VIND OG SAKTE,MEN KOMFORTABEL,SEILING.ALT VEL E&J