SMS Update

Silene's cruising log
Jørn and Eli Nygaard
Mon 11 Jun 2007 07:06
12:19.600S 142:43.200W LITE VIND OG SAKTE,MEN KOMFORTABEL,SEILING.ALT VEL E&J