SMS Update

16:57.000S 165:48.000W SILENE SUSER VESTOVER. VI HOLDER OSS FAST.NY REKORD OMBORD.JORN HAR LEST EN HEL BOK PA UNDER 2 DAGER.