SMS Update

15:49.600S 145:07.100W SILENE LIGGER FOR ANKER I ATOLLEN KAUEHI.VELDIG NFRT PARADIS.VI HAR D SUPERT.