17:54.4N 62:51.6W St. Barth

Tatt av vinden
Bjørn Larsen
Sun 5 Apr 2009 22:53