15:29.5N 41:15.2W Varmt og sakte

Tatt av vinden
Bjørn Larsen
Sun 7 Dec 2008 17:58
Colombus brukte siste gang han dro over til Caribbean, 21 døgn. Han var
bedre enn oss. Men han fulgte omtrent samme ruta.

I dag fylte vi diesel over fra kannene til tanken for første gang. Ikke mer
enn 40 liter denne gang, og vi har 100 l til på rekka og mer enn det på
tanken. Det er likevel bare til lading og til å kvele frustrasjonene når det
blir helt vindstille. Eller som i dag: Motvind. Vi som trodde motvindseilas
var noe vi hadde lagt igjen hjemme. Vi gikk bidevind en stund, så lenge vi
hadde noenlunde framdrift, men da vinden døde nesten helt ut, ble vi enige
om å ofre mer diesel, for å komme ut av det verste stilleområdet.

Værmeldingene lover hver dag at passatvinden skal komme om fem dager. Dermed
blir den stadig utsatt, og lovnaden flyttes stadig lengre vest. Nå snakkes
det om vest for 50 grader, men da har vi bare 10 grader igjen. På disse
breddegrader vil vel det si noe slikt som 570 nautiske. Nå har vi ca 1160
nautiske igjen. Kanskje passatvind halvparten av det gjenstående da?

Men så har vi tid til å bygge opp forventningene om Caribbean. Vi studerer
nå ankringer på StLucia, Bequia, Martinique og Grenadinene. Dette kommer til
å være det området vi oppholder oss i den første måneden med besøk. Først
Maria, så Gregor.

Sjøtemperaturen har nådd 27 grader. Nesten til å bli redd av. Riktignok er
vi utenfor orkansesongen, men 28 grader er grensen for at en orkan skal
kunne dannes. Vel, vi slipper nok å oppleve det. Men slik vi har forstått
det, er sjøtemperaturen litt over det normale for årstiden.

Det dannes stadig cumulusskyer. Om natta kjøles de antakelig ned, og det
dannes skikkelige byger. Det er helst klokka fire om morgenen at aktiviteten
er størst. Vi styrer unna så godt vi kan, og med unntak av den ene
stormnatta har vi lykkes.

Nå er det ikke lenger noen båter å se. Skip har vi ikke sett på mange dager.
I dag glemte vi også å høre på kortbølgeradioen, så nå føler vi oss litt
isolert, men vi får daglig tilsendt posisjoner fra ARC-senteret med alle
deltakeres posisjoner. En av båtene har ikke meldt seg siden 30.11. Det er
ikke hyggelig, men det har ikke vært noen nødmelding, så det skyldes nok
mindre alvorlige feil.