37:45.2N 10:37.6E Under veis

Tatt av vinden
Bjørn Larsen
Wed 27 Aug 2008 10:36
Vi kom oss av gårde fra Yasmine Hammamet, og den første natta på havet ble
som planlagt, det vil si at vinden døde ut og vi går for motor. Disel var
heldigvis billig i Tunis. Det var litt under 1 TD pr liter. For hundre liter
betalte vi altså ca 100 TD. Det er 450 kroner!
Da natta nærmet seg, ble vi opptatt av hva vi hadde av AIS-signaler. Ingen!
Her var noe feil med ais-en. Men vi har to systemer, og vi sjekket det andre
på pc-en. Heller ikke noe der. Begge systemene hadde streiket mens vi lå i
Hammamet! - Da Eva purret Bjørn etter første nattevakta, kom hun fornøyd og
sa at vi hadde AIS. Topp! Forklaringen? Den ble nokså åpenbar da TIKI også
tok inn signaler på det andre systemet på pc-en. På tross av mange skip og
fiskebåter, hadde det rett og slett ikke vært noen innen rekkevidde for AIS.
Begge systemene hadde vært fullt intakte hele tiden.
Men radarbildet har har hoppet 90 grader rundt og lar seg ikke justere. Det
har vi sett før, men husker ikke hvor feilen ligger. Vi får ringe Navship i
Gøtegorg - det var mens de reparerte radaren i mai, at vi opplevde det.
Men nå er det tid for frokost.