36:10.8N 5:01.5W Mot Gibraltar

Tatt av vinden
Bjørn Larsen
Sat 20 Sep 2008 09:19
Vi er under veis til Gibraltar. Mer rapport når vi er i marina. Kjempevær
med lite vind. Går for motor. Vi regner med å bli noen dager, kanskje en uke
i Gibraltar.