15:21N 45:29W Noon report

Tatt av vinden
Bjørn Larsen
Thu 12 Dec 2013 14:50
Det skrangler fra den ene til den andre siden. Alt som ikke er sikret, beveger seg med interessant hastighet. En sjø overrasket oss med å komme inn i cockpit. Mesteaprten av tiden er likevel forholdene så avgjort levelige. Mye av tiden går med til lesing. Sola skinner. Vi er på 45grader og 47 minutter vest. Vi skal til ca 60 grader vest.Så langt sør er det nesten 60 nM mellom hver grad. Vi har altså ca 850 nM igjen. Når vi har 713 nM igjen, er det bare en firedel av turen som gjenstår. Endelig er imidlertid døgndistansen over 130 nM, så vi beveger oss! Ombord er klokka kvartpå ett. Altså nærmer tida for lunsj seg. I dag eller i morgen skal i igjen stille klokka. Det gjør vi tter lunsj, så blir det en time lenger å vente på middagen den dagen. Selv om sjøene ruler i 2,5 – 3 m høyde, lever kokekunsten til Eva.