48:48.0N 3:13.4W Treguier

Tatt av vinden
Bjørn Larsen
Tue 27 May 2008 19:00
Vi kom oss fra Jersey i kjempevær. Nå ligger vi oppe i elva ved Treguier,
for anker, og skal ha en sen middag. Vi venter drittvær i natt, men bedring
i løpet av neste døgnet.
Jersey var bra, men vi må komme tilbake med en rapport i morgen. Kanskje
kommer bilder etter hvert også.