14:30.2N 61:05.2W Grand Anse d'arlet

Tatt av vinden
Bjørn Larsen
Fri 16 Jan 2009 22:19
Vi har forflyttet oss til Grand Anse d'Arlet. Det var så lite vind at vi
måtte dra til med motor. Skiftende forhold her!