logo Tatt av vinden
Date: 12 May 2009 14:42:00
Title: 25:56.6N 60:27.36W 1200 UTCDiary Entries