Palma, Mallorca, 10-12 maj

S/Y Blues
Bertil Nyberg
Tue 15 May 2012 07:57

39:34.019N 002:38.213E                                                                                                                                                                                                                     

 

Överfarten till Palma från Cagliari tog 53 tim. Vi hade medvind denna gång, men vad hjälper det när det bara blåser omkring 5 knop! Motorgång även på denna resa, utom de sista 8 sjömilen in i Palma. Då fick vi plötsligt 15-20 knop härlig slör! Vi har haft sol de flesta dagar, men trots det är nätterna riktigt kyliga. Fleece och regnställ är klädseln på nätterna då vi har vakt. Denna överfart såg vi ovanligt många delfiner samt flera sköldpaddor. Vi möter också betydligt fler segelbåtar, kryssningsfartyg och lastbåtar än tidigare. När vi passerade utanför Sardiniens södra kust hörde vi artillerield och undrade stilla om elden var riktad ut över vattnet där vi plus tre andra segelbåtar befann oss. Men utan information så fortsatte vi bara. Plötsligt såg vi en mindre motorbåt komma farande mot oss med blå sirener. Då vi låg mest västligt av segelbåtarna kunde vi konstatera att övriga båtar gick rakt sydlig kurs. När motorbåten kommit fram till oss kunde vi konstatera att det var en militärbåt och de ombordvarande gjorde klart för oss att vi måste gå tre sjömil söder om den kurs vi hade beroende på den eldövning  som pågick! Så det var bara att gå söderut tre sjömil innan vi kunde fortsätta på kurs mot Mallorca. Det är inte bara pirater som tränar skjutning?

Här i Palma har värmen kommit för att stanna till september, som kvinnan på marinan sa. Men kvällarna  och nätterna är fortfarande kyliga. För drygt 20år sedan seglade vi i de Baleariska farvattnen. Mycket har hänt under dessa år kunde vi konstatera bara i Palma hamn. Här finns idag ett stort antal marinor och de verkar väl fyllda utan att säsongen har börjat. Den s k fattigmanskajen finns inte längre, allt är marinor. Och så stort utrymme för alla kryssningsfartyg som gästar hamnen. Medan vi låg i Palma var det tre till fyra nya kryssningsfartyg varje morgon! Vi låg på RCNP och där fungerade så att när de stationära båtarna ger sig av så hyrs deras platser ut. Palma är fortfarande en charmig stad, speciellt de äldre slingrande kvarteren med barer, krogar, caféer mm.

 

cagliari 039.jpg  cagliari 042.jpg

Cabreraöarna strax söder om Mallorca är i dag marint         Palma från sjösidan

reservat och man måste ha tillstånd för att besöka

dessa öar