Dekelem 6 aug

S/Y Blues
Bertil Nyberg
Wed 18 Aug 2010 15:06

08:14.886S 123:41.668E                                                                                                                                                                                                                     

                                                                      

Den 6 augusti kl 17.30 anlände jag till Dekelem.