Norra viken på Adunara, 13 aug

S/Y Blues
Bertil Nyberg
Wed 18 Aug 2010 15:26

08:11.394S 123:13.422E                                                                                                                                                                                                                     

                                                                      

Från att vi kom till Alore har vi förflyttat oss ca 20 -70 miles per dag. Det är gott om små vikar att ankra i, inte sällan ligger där en by med ca 1000 invånare.