Kalabahi, Alore, 2 augusti

S/Y Blues
Bertil Nyberg
Tue 17 Aug 2010 15:17

08:13.00S 124:34.400E                                                                                                                                                                                                                     

                                                                      

Den 2 augusti kl 12.30 anlände jag till Kalabahi, som är huvudstad i Alor Regency (ett stort antal öar i SE Indonesien). Även här låg Blues för ankar. Marinor finns inte här! Här upprepades programmet från Kupang, dock med denna landsdels traditioner.