Camariñas

S/Y Blues
Bertil Nyberg
Sat 13 Sep 2008 16:41

43:07.589N 09:10.932W

 

                                                                      

Vi har solbadat hela dagen i sittbrunnen!!!! Att solen kan vara så efterlängtad! Vi har gått för motor hela dagen för vinden lyste med sin frånvaro. Våghöjden var idag bara ca 3m. Vi befinner oss fortfarande i Galicien, en bit väster om A Coruña. Camariñas är en liten by, belägen bakom en halvö, så byn är väl skyddad för havets vind och vågor. Kustlinjen är oftast hög, bergig med grön kortvuxen vegetation. Här på den skyddade insidan finns skog men också härliga playor,  som idag är välbesökta.  Vattentemperaturen knappt 19 grader. Längs hela kustremsan vi har avverkat idag, har höjderna varit ”bevuxna” med åtskilliga vindkraftverk.