WP1 Taormina to Gallipoli, Italy

Bootlegger of Mann
Frank Newton
Mon 26 Aug 2013 10:06
26082013

37:54.51N 16:13.07E