WP2 Taormina to Gallipoli, Italy

Bootlegger of Mann
Frank Newton
Mon 26 Aug 2013 13:06
26082013

38:58.459N 17:18.576E