Atlanter'n dag 13

Katarina og Hallstein på tur - Nå med SY Sana
Hallstein Moerk
Fri 2 Dec 2011 14:50
15:54.2N 49:26.3W
 
Hei igjen folkens,
 
Her blaaser det hatter og hoey !  Utstyret faar stadig litt juling og mye smaating maa fikses naar vi kommer iland. Naa gikk traver paa storseilet (nr 3 som har gatt i stykker) . Det blaaste helt opp i 16m/s. Vi hadde 3 i reserve saa naa maa vi ikke ryke flere (-:
 
Kjetil fikk en liten overraskelse i nattens moerke. Noe traff han plutselig paa leggen naar han satt paa vakt i cockpit. Det var en flyvefisk som hadde lyst til aa komme paa menuen til Kjetil, men den gang ei. Den ble behoerig geleidet ut i havet igjen.
 
Ellers hadde jeg tenkt aa skrive litt om konkuransen.  Hovedmaalsetning for turen har hele tiden vaert aa ha det hyggelig. Vi hadde klart et oenske om aa seile fort, men konkuransen som saa dann skulle ikke ta hovedsete. Min personlige maalsetning var at vi skulle vaere blandt de 50 foerste overall (divisjonen) og blandt de 5-7 beste i klassen.  Ettersom vi begynte og seile og begynte aa se muligheten for en palleplass i klassen ble maalene, liksom av seg selv, justert - delvis supportert av noen av dere som oensker aa see oss paa 1.plass i klassen (-:
 
Arne skrev igaar at vi foeler at vi for tiden har en viss kontroll paa klassen. Vi seiler stort sett like fort eller fortere enn de andre og ligger godt foran de fleste. Butterfly med Lynn som kaptein presser oss veldig hardt dog. De ligger ca 50 nm etter oss, men kjoerer kjempehardt og puster oss i nakken. Slapper vi litt av er hun der med en gang. Vi proever saa godt vi kan aa balansere trygghet for baat og mannskap med fart og utstyr som gaar istykker.
 
En annen faktor som paavirker oss er vaeret. God vind frem til maal ville vaere vaart oenskemaal. Da kunne vi ha seilt inn med god kontroll og forhaapentligvis konkurentene i klassen bak oss. Desverre blir det nok ikke slik ser det ut til. Vi kommer inn i et stillebelte om et par dager og vi kommer naturlig nok dit foerst. Det blir da avgjoerende hvem som kommer seg helskinnet igjennom dette beltet foerst og 100 nm kan fort bli next to nothing i slike situasjoner.
 
For aa gjoere bildet komplett, har vi ogsaa anledning til aa bruke motor. Straffen er imidlertid kraftig. Motorkjoeringstiden blir lagt til totaltiden vi har brukt og med en faktor paa mellom 1 og 2 (vet ikke foer etter racet hvor mye den blir). M.a.o. dette kan ogsaa paavirke resultatslistene ganske mye.
 
Om vi har brukt motor eller ei, blir rapportert naar vi kommer iland.
 
Som dere forstaar er det mange usikkerhetsmomenter fremdeles til stede saa kryss fingre og send oss varme gratulasjoner om vi kommer blandt top 3 i klassen (-:
 
Naar det gjelder overall plasseringen, er det flere usikkerhetsmomenter. Vaeret vil her ha mer aa si fordi store tunge baater med lavt handicap og med lang vannlinje vil faa full fart naar det blaaser mye og fyke oppover paa resultatsliste. Det har vi tildels sett allerede. Om det blir lite vind, vil de imidlertid lide og de med lettere baater som flytter seg i lite vind vil vinde terreng saa med det vaeret som vi har i vente blir det mye usikkerhetsmomenter her ogsaa. Jeg haaper paa en plaassering blandt de 10 beste her (-:
 
Hei og haa fra
Skippern og gjengen fra Capraia III

JPEG image