Atlanter'n Dag 4

Katarina og Hallstein på tur - Nå med SY Sana
Hallstein Moerk
Wed 23 Nov 2011 14:26
23:35.10N 23:01.70W
 
Nok en doegn til sjoes har forloept med en mengde mindre og stoerre hendelser.
 
Gaarsdagens middag ble en hoeydare med fersk grillet Dorado servert med ris og krydret etter alle kunstens regler. Skipper'n er nemlig en kunstner naar det gjelder mat. Noen av oss noet en kald oel til til tross for at det gjelder totalforbud og nulltolleranse naar det gjelder alkohol ombord. Heldigvis har vi klart aa faa omdefinert oel til mineralvann, men grensen gaar ved maks en oel pr mann annenhver dag. Grillen paa hekken fungerer supert, og vi tror ikke mange andre baater kan skilte med noe tilsvarende. Flere har bedt oss sende bilde av dette miraklet av en innretning.
 
Seilingen igaar var flott med frisk seilas med storseil og spinnaker i 9-12 sm vind i straalende vaer. Alle fikk proevd seg bak roret og maks hastighet ble logget til 12,8 knop. Pga. melding om oekende vind utover kveld og natt ble det besluttet aa endre seilfoering fra spinnaker til genoa ved solnedgang. Pga. litt fikling med doble braser og skjoeter oppstod det en broach som naer kastet Arne over bord. Heldigvis har vi en fast regel om bruk av sikkerhetsline utenfor cockpit, saa ingen skade skjedde.
 
Som natten foer saa seilte vi inn i natten med spridd genoa og storseil. Det fungerte veldig bra selv med vind helt opp mot 13-14 sm paa maks, men svaert rotete sjoe og boelger opp til 3-4 m gav lite med kvalitetssoevn. Tilstrekkelig skjoennhetssoevnen fikk vi allikevel med oss.
 
Nattevaktene gaar med til de dype samtaler under en fantastisk himmel, knasking av nattbokser med sjokolade og snacks og konstant utkikk etter squalls eller kraftige regnbyger. Disse er typiske for dette tropiske omraadet og kan gi kortvarige men kraftige vindoekninger opp mot 20 sm. Paa fine stjerneklare netter som i natt kan man se de taarne seg opp bak baaten, og i tilegg er de mulige aa se som store flekker paa kartplotteren vha. radar. En slik squall dukket opp bak baaten i natt, og etter en kort diskusjon revet vi mesteparten av genoaen for aa redusere seilarealet. Deretter var det bar aa vente og haape paa det beste samtidig som at vi kunne foelge skyen komme naermere og naermere. Heldigvis var den ikke saa skremmende som den saa ut denne gangen.
 
Hver natt Kl. 04.00 mottar vi resultater fra ARC via en mail ovr satelitt. Vi har faatt laget et regneark hvor vi kan importere denne listen og deretter faa frem plott av hvordan baatene ligger iforhold til hverandre. Nattens liste viste at vi har kroepet opp pa 23 plass av ca. 240 baater. Vi var paa dette tidspunktet paa andre plass i vaar klasse og best av de norske baatene. Vaar posisjon lagt mot syd i feltet gir oss ogsaa store forhaapninger for videre seilas med mest mulig optimale seilforhold.
 
Saa foelg med oss videre i dette dramaet!
 
Ship oh hoi!
 
Hilsen mannskapet paa Capraia

JPEG image

JPEG image

JPEG image