3 dager til start

Katarina og Hallstein på tur - Nå med SY Sana
Hallstein Moerk
Thu 17 Nov 2011 18:11
Da er det kun 3 dager til starten gaar, og vi har faatt de foerste vearmeldingene fra Frivind som skal fore oss med vearmeldinger underveis.
Den sier at vi skal faa ca 7-10 s/m de foerste dagene og at boelgehoyden er paa ca. 3 meter. Saa dette ser veldig bra ut:)
 
Ellers er blir dagene fyllt opp med seminarer av ymse slag. Vi har faat med oss foerstehjelp, vear, proviantering for langtur, rigging og ogsaa et seminar om seiling i Windfalls/Karibien.
 
Vi har fortsatt noen smaa problemer med ting paa baaten, denne gangen baugpropellen og kjoeleskap. Men, ifoelge mekanikerne her nede, skal det vaere fikset foer avreise soendag.. Men, det er ganske mange baater aa mekke paa her om dagen og de har lange dager, saa litt spenning er det..
 
Ellers foelger vi lister skipper'n henger opp, vi haar dykket og skiftet sinkanoder, handlet enda mer mat (ser mer ut til at vi skal veare paa havet i 2,5 maaned, ikke 2,5 uke(-: Men, alt er under kontroll, og loerdag kommer siste varebil med frossen vakumpakket kjoett.
Selve pakkingen er ogsaa et lite kapittel for seg - alt embalasje maa bort da det bare er soeppel. Deretter maa alt pakkes i plast, i tillfelle vi har faatt med oss noen kakkelakk egg. Det er ikke noe goy om de spiste opp maten underveis.
Kjetil(innkjoepssjef) fortviler ogsaa litt da vi i vaar sendte inn menyer til han. Vi har ikke tenkt alt for mye paa holdbarheten paa indigriensene. I tillegg til at det ikke alltid er like lett aa finne spansk navn paa alt.
 
Ellers henger vi ogsaa med paa kvelden, igaar var det kostymeparty. Litt lunken steming for aa finne kostymer, men vi ble reddet av en annen norsk baat (TimeOut) saa tror ingen kjente oss igjen. Dessverre hadde de ikke noen troenderbart til troenderne ombord.
 
Hilsen
Capraia

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image