Innmelding av LK9875 i NOR

Escape Loggbok
Tom Gabrielsen
Mon 4 Dec 2006 14:15
Title: Innmelding av LK9875 i NOR

59:57.58N 10:28.58E

Nå har inspektøren fra Sjøfartsdirektoratet vært ombord og målt båten. Identitetsbevis og kallesignal er utstedt. Diverse sjemaer er utfylt og kopier av kjøpekontrakt fremskaffet. Skips-skjøte er produsert og signert. Byggesertifikat utstedt av Bavaria i Tyskland, bivånet av kontrollerende myndigheter, og ekthets sertifikat utstedt av Bayern Amtsgericht.

Alt dette skal nå, i tillegg til korrekt utfylt formular: KR012B sendes til Norsk Skipsregister for innmelding. Vi får håpe etaten ikke finner for mange feil ved dokumentene, og at rekkefølgen de er ordnet faller i smak. Ikke å forglemme at alt skal sendes inn i original utgave bortsett fra identitetsbeviset som SKAL være en kopi. Originalen skal jo til enhver tid oppbevares ombord må vite. Hvordan jeg skal få tatt en kopi uten å bringe dokumentet i land er foreløpig et uløst problem !


This e-mail and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. It is solely intended for the person(s) named above. If you are not the intended recipient, any reading, use, disclosure, copying or distribution of all or parts of this e-mail or associated attachments is strictly prohibited. If you are not an intended recipient, please notify the sender immediately by replying to this message or by telephone and delete this e-mail and any attachments permanently from your system.