40:56.20N 08:13.80E Stintino

Lisanne
Eric Alfredson
Sun 23 Jun 2013 05:31
40:56.20N 08:13.80E Stintino

Efter midsommarfirandet i Bonifacio styrde vi kosan västerut mot Stintino på Sardinien. Tyvärr vred vinden emot så vi fick kryssa en stor del av de 50 NM vi hade att tillryggalägga. Gunilla hade missat att stänga förpiksluckan helt med påföljd att 20 l vatten hamnade i kojen. Inte kul ! Vi kom fram vid 1/2 7 -tiden och la till i den trevliga marinan. Midsommardagsmiddan intogs i månskenet på en mycket trevlig restaurang. Tiramisun fick 9,5 poäng.

Midsummarlunch med vackra flickor.

Rock i Bonifacio                                                                        Segway måste man ha utanför båten ( En ryss)

Månskensstämning                                                                    Midsommardansen

Lakanen på tork efter olyckan.