58:02.00N 6:30.65 Lämnar nu norska kusten

Lisanne
Eric Alfredson
Fri 12 Aug 2011 14:58
Kl 17.00 nu lämnar vi norska kusten vid Lindesnes. Seglat med spirad genua sedan i fm. Lunch o kaffe med punsch intaget. Allt lugnt ombord.