57:56,73N 11:32,49 Klädesholmen

Lisanne
Eric Alfredson
Sun 7 Aug 2011 15:22
Nu ligger Lisanne vid bryggan på Klädesholmen. Sista förberedelserna pågår inför planerad avsegling torsdag kväll/fredag morgon mot första målet som är Inverness i Skottland. Besättning blir Calle A, Bengt J, Per N, Tomas S samt undertecknad skeppare.
Eric