29.11.16 ARC Dag 10 - Koorigert posisjon

Marlene
Karoline Stagrum Eknes og Espen Nygaard
Wed 30 Nov 2016 09:04
Posisjon kl 1100 UTC var 13:34.47N 27:32.61W