Några bilder på vår båt

Mantra 2 goes east
Lena & Henrik Harder
Sun 21 Jul 2013 11:28

Våra förberedelser fortsätter. Mantra II är nu ett svenskt ”skepp” efter många byråkratiska procedurer. Alla system är installerade och det som återstår är ny bottenfärg och avslutande

förberedelser hemma i Sverige där vi fortfarande vistas. Under tiden får ni några bilder av vår båt att titta på.