Några bilder från överfarten

Mantra 2 goes east
Lena & Henrik Harder
Sun 15 Dec 2013 15:27
Delar upp bilderna på två inlägg, svårt att få iväg om det blir för många.
 
1-2) Många vackra solnedgångar har vi seglat mot.
3) Och gryningen har kommit akterut
4) Skral vind dominerade i början
5) Småningom friskade det på och vågorna blev större
6-7) Daniel med guldmakrill respektive wahoo
8) Daniel har bakdag