Skjervøy

Fryd
Wenche Magerøy/Ulf Dahlslett
Tue 27 Jul 2021 18:55
70:1.765N 20:58.25E