Nordsjøen

Fryd
Wenche Magerøy/Ulf Dahlslett
Tue 20 Jul 2010 05:52
57:45:60N 00:10:35W
Vind: 6 ms, retn 220 (SW), bølgehøyde:1 - 1,5 meter, temp 15,6, barometer: 1008. Sol, avogtil tåke.
Vi motorseiler med litt over 6 knop,retn ca 245- 250 grader.
Ellers alt vel, ingen sjøsyke lengere.