Alta

69:58.26N 23:14.47E

Startet ut på tur til Senja kl 06.25
Grått, lett motvind ut fjorden