Stjernsundet

70:14.60N 022:38.18E

God bør gjennom sundet