Deadman Bay, Peter Island 31.03

18:20.90N 64:34.07W
Kort liten tur i dag å. Fantasiske plasser her opp på Virgin Island. Her har vi truffet Dina fra Os, Serenity, Aries, Ricaros, Fanteliv og selvsagt Ellen. På lørdag skal Ulf og Tore fra Dina fra Os dykke på et vrak som sank her i 1868, den var en av de første metallskrogbåtene og hadde både seil og dampmaskin. Deler av filmen "The Deep" fra 1977 er spilt inn på vraket. Spennede blir det. Ellers var Ricaros å fylte vann i marinaen her like ved, det kosta en dollar for 3,7 liter vann. Det ble vann for over 800 kr... Ikke billig nei.