Skjervøy

Fryd
Wenche Magerøy/Ulf Dahlslett
Tue 8 Aug 2017 18:55
70:01.78N 20:58.27E
Medstrøm i starten men den forsvant før vi kom til Grøneset… da var vi på 5 tallet hele veien til Lyngstuva. Da fikk vi motorseilt og hadde opp i 7 knop…(en kort stud før vi var nede i 5… ja ja. Sånn går no dagan…