Ann Bermuda

HEBE
John Oksholen & Marit Oksholen
Wed 22 May 2013 17:59
32:22:78 N og 64:40:35 W
Bermuda kl 07.00 og 14ldiesel igjen. Kjempe fint vär, uten vind og bölger. Sol ogfantastiske solned-og oppganger.